Kalendarium

Kurs spółki
14.60
Nazwa spółki
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Kurs maksymalny
14.60
Nazwa skrócona
CNT / PLERGPL00014
Kurs minimalny
14.60
Obrót
58.40

Aktualny kurs: 14.60 PLN

Poprzedni kurs: 14.60

Zmiana: 0.00 (0,00%)

Wybierz zakres:

  • 1D
  • 5D
  • 10D
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1R
  • MAX

Akcjonariat

  • FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 roku
  • Pozostali akcjonariusze

* Informacja o zwiększeniu o ponad 1 % stanu posiadania akcji Spółki przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz dotycząca łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi (podmioty działające w porozumieniu na podstawie zawartego przez strony w dniu 1 lipca 2014 roku porozumienia)