Akcjonariat

  • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniew Jakubas oraz podmioty od niego zależne *
  • Pozostali akcjonariusze

* Stan akcji ustalony na podstawie zawiadomienia o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce - Raport bieżący nr RB 8/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.