Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty bieżące

16maja2019
Godz.
09maja2019
Godz.

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku.

Uchwała Zarządu CNT S.A. w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

07maja2019
Godz.
17kwietnia2019
Godz.
03kwietnia2019
Godz.
01kwietnia2019
Godz.
18lutego2019
Godz.
25stycznia2019
Godz.
10stycznia2019
Godz.
03stycznia2019
Godz.