Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

24kwietnia2019

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

24kwietnia2019

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

25kwietnia2018

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

25kwietnia2018

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok