Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raportowanie Istotnych Transakcji

Informacja o zawarciu przez Emitenta istotnej transakcji z podmiotem powiązanym

Lp.   

Nazwa (imię i nazwisko) podmiotu powiązanego       

Opis charakteru powiązań    Data zawarcia transakcji    Wartość transakcji   

Informacje o tym, czy transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy (w tym akcjonariuszy mniejszościowych)                                

1.