Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty półroczne

25sierpnia2022

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2022 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2022 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2022 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2022 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2022 roku

26sierpnia2021

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2021 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2021 roku

27sierpnia2020

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2020 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2020 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2020 roku

30sierpnia2019

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2019 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CNT za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2019 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2019 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2019 roku