Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty półroczne

31lipca2009

Raport półroczny za I półrocze 2009 roku

1. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

08września2008

1. RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

4. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

6. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE