Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty półroczne

24sierpnia2017

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

19sierpnia2016

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I pólrocze 2016 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2016 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku

31sierpnia2015

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I pólrocze 2015 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2015 roku

Oświadczenia Zarządu CNT S.A.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku

01września2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania