Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku

Załączone dokumenty

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku

Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych

Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych