Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 22 marca 2024 roku.

Załączone dokumenty

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 marca 2024r.

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych