Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

28kwietnia2020

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2019 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2019 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2019 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2019 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

24kwietnia2019

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

24kwietnia2019

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

25kwietnia2018

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok