Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

28kwietnia2022

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok - podpisy.

Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośc i Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2021 rok.

Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośc i Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2021 rok - podpis.

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora.

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - podpis.

Oświadczenie Zarządu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A. - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A. - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A. - podpis.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie - podpis.

28kwietnia2022

List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis.

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2021 rok.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - podpis.

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2021 rok - podpisy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2021 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2021 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2021 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2021 rok - podpis.

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora.

Oświadc zenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - podpis.

Oświadczenie Zarządu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A. - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A. - podpis.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.