Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

25kwietnia2018

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

25kwietnia2018

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok

26kwietnia2017

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2016 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS_2016

Sprawozdanie finansowe GK CNT SA za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności GK CNT SA za 2016 rok

Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego_RS_2016

Opinia i raport biegłego_RS_2016

Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego_RS_2016

Oświadczenie Zarządu o rzetelności_RS_2016

26kwietnia2017

List Prezesa do Akcjonariuszy_R_2016

Sprawozdanie finansowe CNT SA za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2016 rok

Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego_R_2016

Opinia i raport biegłego_R_2016

Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego_R_2016

Oświadczenie Zarządu o rzetelności_R_2016