Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Corporate Governance

Corporate Governance 2018

OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały.

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA 2017 ROK

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia CNT S.A., Regulamin Rady Nadzorczej CNT S.A. oraz Regulamin Zarządu dostępne są pod adresem: https://www.cntsa.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Inne regulacje