Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

20kwietnia2010

3. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego

6. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

12czerwca2008

3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

21maja2008

Raport roczny 2007 - przed korektą

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSWEGO

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE