Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

12czerwca2008

3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

21maja2008

Raport roczny 2007 - przed korektą

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSWEGO

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

3. OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODM UPRAWN DO BADANIA SPRAW FIN 2006

4. OSWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOSCI SPORZ SPRAW FINANSOWEGO 2006

5. INFORMACJA W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD LADU KORPORAC 2006

7. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2006

8. NOTY OBJASNIAJACE DO RACH PRZEPL PIEN ROK 2006

9. DODATKOWE NOTY OBJASNIAJACE ROK 2006