Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raport roczny

21maja2008

Raport roczny 2007 - przed korektą

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSWEGO

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

8. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

3. OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODM UPRAWN DO BADANIA SPRAW FIN 2006

4. OSWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOSCI SPORZ SPRAW FINANSOWEGO 2006

5. INFORMACJA W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD LADU KORPORAC 2006

7. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2006

8. NOTY OBJASNIAJACE DO RACH PRZEPL PIEN ROK 2006

9. DODATKOWE NOTY OBJASNIAJACE ROK 2006

14kwietnia2006

2. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

3. INFORMACJA ZARZADU W SPRAWIE PRZESTRZEG ZASAD LADU KORPORAC

4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE do rachunku przepływu środków pieniężnych

6. OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWN DO BADANIA SPRAW FINANS

7. OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPORZ SPRAW FINANS

10. SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI