Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

27kwietnia2023

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok - podpisy

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2022 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2022 rok - podpis

List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - podpis

Oświadczenie Zarządu - podpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpisy

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok dokonana przez Radę Nadzrczą CNT S.A.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok dokonana przez Radę Nadzrczą CNT S.A. - podpisy

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podpis

27kwietnia2023

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2022 rok - podpisy

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2022 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2022 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2022 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2022 rok - podpis

List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - podpis

Oświadczenie Zarządu - podpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpisy

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2022 rok dokonana przez Radę Nadorczą CNT S.A.

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2022 rok dokonana przez Radę Nadorczą CNT S.A. - podpisy

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podpis